Folklandia 2019 pressrelease Estonian/English

PRESSITEADE

Eesti Instituut

10.01.19

Soome veepealne folgipidu toob kajutitest lavalaudadele ka Eesti artistid

Soome suurim talvine folgipidu Folklandia, mis toimub 11.–12. jaanuarini Soome ja Eesti vahel seilava M/S Silja Europa pardal, toob publikuni ka mitmed tuntud Eesti artistid.

Eesti 100. sünnipäeva pidustused jätkuvad Folklandial koos tippmuusikutega: üles astuvad Duo Tuulikki Bartosik & Timo Alakotila, Eva Väljaots, MandoTrio ja Duo Malva & Priks. Folklandial on külas ka populaarne Eesti folkansambel Rüüt, mille neli liiget mängivad traditsioonilist eesti pärimusmuusikat. Soomlased ja eestlased on lähedased soome-ugri sugulasrahvad ning Folklandiast on väga kena kutsuda sel aastal esinema nii paljusid eesti artiste.

Esinejatest kõige rahvusvahelisem on akordionist Tuulikki Bartosik (esineb 12. jaanuaril kl 12.30), kes on juba pikemat aega Eesti rahvamuusikat mõjutanud. Ta on avatud ja uuendusmeelne ning üks maailma juhtivamaid kaasaegseid akordioniste. Bartosik on Euroopas ja Jaapanis välja andnud viis albumit ning ühe EP ning tuuritab aktiivselt Euroopa ja Jaapani eri paigus.

 Neljaliikmeline ansambel Rüüt (esineb 12. jaanuaril kl 00.00) on samuti seadnud sihi välisriikide poole. Nende muusikat on iseloomustatud kui müstilist ja harmoonilist. Ansambli kaunid vokaalid ja traditsioonilise diatoonilise akordioni kõla väärivad avastamist!

Duo Malva & Priks (esineb 12. jaanuaril kl 2.00), mis on nüüdsest tuntud nime all Riffarica, koosneb kahest kogenud folkmuusikust, Kulno Malvast ja Kristjan Priksist, kes on ühendanud jõud loomaks võimast ja mehelikku folkmuusikat, milles on rammu.

Oma rahvusvahelise festivali debüüti tegev MandoTrio (esineb 12. jaanuaril kl 11.00) koosneb kolmest noorest ja ambitsioonikast mandoliinimängijast. Kandlemängija Eva Väljaots (esineb 12. jaanaril kl 10.15) on improvisaator, kes uitab erinevate helimaastike piirimail. 

 Aga mis on see, mis teeb Eesti traditsioonilise muusika eestipäraseks? “Geograafiliselt on tegemist põhjamaaga, kuid tegelikult on eesti sünonüüm ‘rahvusvaheline’,” ütles Eesti Instituudi Soome esinduse juht Sanna Immanen. “See maailmanurk on alati olnud lähemate ja kaugemate naabrite kohtumispaik. Kohaliku eestlase uuendusmeelne suhtumine on läbi aegade olnud neilt uusi asju ja mõjutusi üles korjata ning vormida sellest midagi värsket ja uut. Lisaks on Eesti 21. sajandi muusikud ülivõimekad rahvamuusika esitajad. Lisandub üha uusi bände ja artiste!”

 Folklandia publikul on juba mitmel aastal olnud võimalus nautida Eesti artistide esinemisi. Pidulik folgilaev jõuab öösel nabberrannikule ja peatub Tallinna sadamas mitu tundi, enne kui taas Soome naaseb.

Folklandial osaleb ka Music Estonia, kes kannab hoolt selle eest, et riigi muusikatööstus oleks tulus ja innovaatiline valdkond, mis ekspordib oma teenuseid, tooteid ja kaubamärke üle kogu maailma. 

Eesti muusikute esinemist Folklandial toetab Eesti Instuut Soomes. 

https://estinst.ee/meist/eesti-instituut-soomes/

Kontakt:

Sanna Immanen

Sanna.immanen@estinst.ee

—————————————————
For several years, Folklandia audiences have had the opportunity to enjoy performances by Estonian artists. The festive folk ferry actually reaches the neighbouring shores during the night and docks at the Tallinn harbour four hours before returning to Finland.

 Estonia's 100th anniversary festivities continue on Folklandia with top musicians: Duo Tuulikki Bartosik & Timo Alakotila, Eva Väljaots, MandoTrio and Duo Malva & Priks. Folklandia is also hosting one of the rising folk bands in Estonia: ensemble Rüüt with its four members playing traditional Estonian folk music. Finns and Estonians are close relatives of the same Finno-Ugric family, and it is a lovely gesture from Folklandia to invite so many Estonian artists to perform this year.

The most international of these artists, accordionist Tuulikki Bartosik (performing 12th Jan at 12:30), is a long-time influencer in the field of Estonian traditional music. She is open-minded and innovative and one of the leading contemporary accordionists in the world. She has released five albums and an EP in Europe and Japan, she tours actively in different parts of Europe and Japan.

The skilful four-member ensemble Rüüt (12th Jan at 00:00) is also heading abroad. Their music has been characterisedmystical and harmonious. Check out the beautiful vocals and traditional Estonian diatonic accordions!

Duo Malva & Priks (12th Jan at 02:00) from now on known as Riffarica features Kulno Malva and Kristjan Priks, both experienced folk musicians, who have joined forces to make vigorous and masculine folk music – folk with muscle. 

 Giving their debut concert at an international festival, MandoTrio (12th Jan at 11:00) consists of three young and ambitious mandolin players. Kannel player Eva Väljaots (12thJan at 10:15) is an improviser and a wanderer along the borders of different soundscapes. 

So, what makes Estonian traditional music “Estonian”? “Geographically it is Nordic but actually Estonian really is a synonym for ‘international’”, says the head of branch at the Estonian Institute in Finland, Sanna Immanen. “This corner of the world has always been a meeting point for closer and farther neighbours. The local Estonian innovative attitude is and has been to pick up new things and influences from them and mould them into something fresh and unique. Plus Estonia is a super power when it comes to traditional music performed by 21st-century musicians. New bands and artists just keep popping up!”

Participating at Folklandia will also be Music Estonia, a developer of country’s music industry into a profitable and innovative sector that exports its services, products and trademarks worldwide. https://musicestonia.eu

Estonian musicians performing at Folklandia is supported by the Estonian Institute in Finland. https://estinst.ee/en/about-us/estonian-institute-in-finland/

Musicians:

Tuulikki Bartosik www.tuulikkibartosik.com

Riffarica (Duo Malva & Priks) https://riffarrica.ee/

Rüüt https://ryyt.ee

MandoTrio http://www.mandotrio.ee/

Eva Väljaots https://www.facebook.com/evavaljaotsmusic/


Contact:

Sanna Immanen

Sanna.immanen@estinst.ee